Chào mừng quý khách đến website Netgooo !

Xây dựng thương hiệu & Giải pháp Marketing

Với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường hiện nay thì chiến lược thương hiệu là chìa khóa cho bài toán khác biệt hóa, giúp tăng thị phần cho doanh nghiệp. Một thương hiệu được xây dựng dựa theo đúng định vị và phù hợp với mô hình kinh doanh sẽ làm thu hút lòng trung thành của khách hàng. Về bản chất, chiến lược thương hiệu là việc xây dựng và quản trị những khái niệm và suy nghĩ mà khách hàng muốn hoặc nên muốn đối với thương hiệu, mục đích là tạo ra một hình ảnh mang ý nghĩa tích cực cho nhãn hiệu. Với NETGOOO, chúng tôi tiếp cận chiến lược thương hiệu từ sự định vị, giai đoạn phát triển và tâm lý khách hàng. NETGOOO xây dựng chiến lược thương hiệu bằng cách ngiên cứu sâu xắc vòng đời sản phẩm và hành vi mua hàng. NETGOOO  luôn cố gắng tạo ra sự khác biệt.

Dịch vụ tư vấn chiến lược gồm:

  • Nghiên cứu thị trường
NETGOOO nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu thứ cấp và nghiên cứu định tính nhằm xác định bối cảnh cạnh tranh, điểm mạnh và điểm yếu của thương hiệu, cơ hội và xu hướng trên thị trường, tâm lý và hành vi của đối tượng khách hàng mục tiêu. Mặc dù không trực tiếp triển khai nghiên cứu định lượng, chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bảng câu hỏi khảo sát.
  • Định vị thương hiệu
Xây dựng hình ảnh thương hiệu theo đúng lúc, đúng thời điểm, đúng vòng đời để quá trình kinh doanh và phát triển thương hiệu cùng song hành
  • Cấu trúc thương hiệu
Bao gồm xây dựng mối tương quan giữa các hình thức xây dựng  và phát triển thương hiệu, quy định mức độ độc lập của các thương hiệu, xây dựng các cơ chế quản trị hữu ích trong việc mở rộng thương hiệu và sản phẩm. NETGOOO luôn mang đến những mô hình phù hợp với từng tình trạng và ước vọng của doanh nghiệp
 
  • Đặt tên thương hiệu
Sáng tạo tên thương hiệu tùy thuộc vào sức khỏe doanh nghiệp. Nhưng đa phần theo các tiêu chí độc đáo, dễ nhớ, phù hợp với sản phẩm, và có khả năng gợi cảm xúc đối với khách hàng. NETGOOO tiếp cận công việc đặt tên thương hiệu một cách khoa học và bài bản, bao gồm các giai đoạn phát triển ý tưởng, sáng tạo tên, kiểm tra ngôn ngữ, nhãn hiệu nhằm tránh trùng lặp và vài yếu tố khác.
  • Nhận diện thương hiệu
NETGOOO xây dựng toàn bộ những yếu tố hữu hình của thương hiệu (Logo, slogan, bộ nhận diện văn phòng, nhận diện tại điểm bán,…). Chúng tôi giúp khách hàng xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu đồng bộ, nhất quán, tạo ấn tượng chuyên nghiệp trong tâm trí khách hàng.